Albalab-konseptet

Hvordan forme influensere som kan gjøre en forskjell?

Albalab er et nettverk med laboratorier for sosial utvikling som tilbyr læringsbaserte fritidsaktiviteter for ungdommer i nabolag nederst på den sosiale rangstigen, de som i mangel på muligheter i livet ofte vil have på sosialhjelp eller i kriminalitet.

Vi tar utgangspunkt i at det aller meste disse ungdommene vil trenge å kunne i livet, nå er gratis tilgjengelig på nettet. Så lenge de har lært å lære og har erfart at teknologi ikke bare er underholdning, men er et verktøy som kan gi dem alt de drømmer om i livet.

Men denne ballasten, og med samfunnsinnsikten de også får i Albalab, er de vel rustet til å bli livsviktige influensere som kan være med å utvikle sine samfunn til trygge og gode steder å bo.

Hva lærer en albalab-influencer?

I Albalab-systemet lærer ungdommene tre viktige livsferdigheter for å lykkes i det 21. århundret, både som individer og som samfunn. Omgitt av en informasjonsflom og med et samfunn som er i permanent endring, er det aller viktigste å lære å lære.

Dernest er det viktig å være komfortabel med teknologibruk – både av hensyn til arbeidslivets krav, men ikke minst på grunn av et liv med kontinuerlig læring. Endelig gir vi ungdommene en forståelse av for samfunnsutvikling slik at de kan utvikle seg til sosiale ledere som kan identifisere de tiltak som vil forbedre livet i sine samfunn.

Se mer om innholdet i disse tre livsferdighetene i fanene under:

Hvis en utdannelse ikke lærer mennesket å kjempe for seg selv, å kritisere seg selv og å kritisere samfunnet der han lever, er den utdannelsen katastrofal.

Estanislao Zuleta

Hvordan lære i Albalab?

Så hvordan skal disse ungdommene skaffe seg disse ferdighetene i Albalab? En ikke obligatorisk læring, på fritiden?

Fundamentet for frivillig læring er følgende: All læring skal være gøy, basert på konkrete prosjekter. Prosjektene er igjen knyttet opp til noe lokalsamfunnet har behov for, læringen er samtidig statusgivende samfunnstjeneste. Endelig vil ungdommer kunne få lønnet arbeid som instruktører i Albalab og i samarbeidende bedrifter etterhvert som de blir eldre og erverver seg nyttige kunnskaper.

Se mer om disse tre brikkene i Albalab under disse fanene:

Donér nå