Alternativ utvikling i ekskluderte samfunn

Sosiologen Manuel Castells bruker begrepet Den fjerde verden om små og store samfunn over hele verden – fra bydeler til grupper av land – som har havnet i kapitalismens bakevje og ikke lykkes med å integrere seg «den første verdens» velstandsøkende verdikjeder.

I disse samfunnene tyr befolkningen til det Castells kaller «den perverse integrasjon» – tilgang til ettertraktede produkter og tjenester ved kriminelle aktiviteter.

Samfunnene i «den fjerde verden» har store likhetstrekk, uansett om de ligger i industriland eller utviklingsland. I begge tilfeller har de behov for såkalt «alternativ utvikling» for å lykkes å bryte ut av den organiserte kriminaliteten som ofte setter sitt preg på samfunnene og gjør det stadig vanskeligere å oppnå sunn sosial og økonomisk utvikling.

Albalab-nettverket drives av den norske frivillige organisasjonen Stiftelsen Golden Colombia. Se under for taler vi har holdt og kronikker vi har skrevet som tar for seg alternativ utvikling generelt og tiltakene i Albalab-nettverket spesielt.

 

Golden Colombias innlegg om våre prosjekter innen alternativ utvikling for FNs narkotikakommisjon i 2017 og 2018.

Alternative development in urban contexts (17 Oct 2017)

Leveraging technology to stimulate entrepreneurship in the Colombian countryside (24 Oct 2018)

Et utvalg av Golden Colombias kronikker i norske medier om ekskludering, gjengkriminalitet og alternativ utvikling:

 

En annen verden (NRK Ytring, 18.03.2017)

Fra Rio til Rinkeby (NRK Ytring, 14.05.2016)

I voldens rike (NRK Ytring, 6.2.2016)

Gjengfenomenet i Oslo (VG, 15.06.2018)

Donér nå