Problemet

Over hele verden sliter menneskene nederst i samfunnshierarkiet med å skaffe seg kunnskaper og ferdigheter. I den fattige del av verden er det offentlige utdanningsssystemet ofte av elendig kvalitet. I de rike land er skoleverket teoritungt og lite tilpasset realitetene i de miljøene som hadde trengt det mest.

Menneskene i disse marginaliserte samfunnene lykkes dårlig i både utdanningssystemet og dermed i arbeidslivet, og ender ofte i permanent utenforskap – på trygd eller i kriminalitet. Utenforskapet blir selvforsterkende og ender opp som det sosiologen Manuel Castells «svarte hull av sosial eksklusjon» som blir vanskelig å unnslippe for den kommende generasjon.

 

Albalab-modellen

Alle vet at svaret på fattigdom og forskjeller først og fremst ligger i utdanning. Men på tross av alle investeringer og tiltak i utdanningssystemet fortsetter ulikheten å øke over hele verden

Albalabs bidrag er å tenne interessen for læring og skape mestringsfølelse blant marginalisert ungdom gjennom læringsrettede fritidsaktiviteter. Vi viser dem hvordan det de undervises i på skolen, kan anvendes i konkrete prosjekter som bruker state-of-the-art teknologi til å forbedre livskvaliteten i lokalsamfunnet.

Ungdommene som har gått gradene i Albalab-systemet blir mennesker som har lært å lære selv, som kan anvende avansert teknologi for å nå sine mål, og som har en samfunnsforståelse som setter dem i stand til å gå løs på den store utfordringen det er å lukke gapet mellom de som har og de som ikke har.

De er blitt influensere verden virkelig har behov for.

Donér nå